PL PL-EN CZ Hu Sk
Go to   Zóna klienta
Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11
Napište nám: streetcom@streetcom.cz

Blogerův kodex

Streetcom pečuje o pravidla poctivého jednání v rámci vedených kampaní osobního doporučení. Jsme iniciátorem vzniku Kodexu etiky marketingu osobního doporučení. Snažíme se vytvářet vztahy, které se zakládají na důvěře a upřímnosti. Chceme, aby se členové společenství Streetcom Blog Team řídili pravidly Blogerova kodexu.

Otevřenost

Bloger Streetcom Blog Team se vždy přiznává, že se účastní kampaně marketingu osobního doporučení. Neskrývej, odkud máš výrobky.

Nenucenost

Otevřeně a přirozeně popisuj testované výrobky. Nejdůležitější je, abys dodával spolehlivé informace. Nenapovídáme, jak máš na svém blogu popisovat výrobky. To záleží na Tobě.

Upřímnost

Nikdy neplatíme za názory. Základem marketingu osobního doporučení je upřímnost. Proto se také kampaně dobrovolně účastníš. Rozmysli si, zda chceš vyzkoušet a popsat výrobky dané značky. Můžeš odstoupit od účasti na kampani, i když už obdržíš výrobek a otestuješ ho. Nechceme, abys mylně informoval a riskoval tak ztrátu důvěry svých čtenářů a známých.

Vědomí, že ovlivňuješ názory ostatních

Jsi důležitým zdrojem informací o výrobcích a službách pro mnoho lidí. Jsi si vědom toho, že texty, které zveřejňuješ, obsahují informace pro ně. Tvé názory mají vliv na hodně lidí. Važ si této možnosti, buď si jistý, že ses co nejlépe seznámil s výrobkem, než ho začneš popisovat na svém blogu. Jsme otevření a připravení odpovědět na Tvé otázky. Dávej si pozor, jak lidé reagují na to, co zveřejňuješ na svém blogu. Po seznámení se s výrobkem a po jeho popisu na svém blogu odpovídej na otázky svých čtenářů. Po otestování výrobku budeš nejlépe informovanou osobou. Poděl se s ostatními o své znalosti.

Užij si to!

Účast na kampaních marketingu osobního doporučení dává smysl jen za předpokladu, že je to pro Tebe radost. Jako první se seznámíš s výrobkem, který ostatní zatím neznají. Máš možnost se o daném výrobku vyjádřit. Chceme, aby pro Tebe byl podíl na kampaních zajímavý a aby ses u toho bavil. Vždy s námi můžeš počítat.