Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11

Stovky úspěšných kampaní!

Naši zákazníci stále vracejí k nám!

Svým zákazníkům nabízíme nejrůznější druhy průzkumů. Zkoumáme názory, úmysly a překážky spotřebitelů. Hodnotíme rozsah kampaní. Máme unikátní nástroj Talk Track, jediný monitoring názorů na značky a výrobky na trhu.

Streetcom Research svým Zákazníkům nabízí rozmanité možnosti průzkumů v rámci vedených kampaní. Výzkumy doprovázející kampaně osobního doporučení.

Kampaň osobního doporučení dává unikátní možnost otestovat výrobek v početné skupině několika tisíc spotřebitelů. Vybraní ambasadoři se cítí se značkou spojení, proto jsou ochotni věnovat hodně času podání podrobné a spolehlivé zpětné vazby na téma testovaného výrobku. Nakonec získáváme nejen následující informace: obecné hodnocení výrobku a jeho jednotlivých vlastností nebo vnímání ceny a samotné značky. Na základě analýzy zpráv z rozhovorů dodáváme také výsledky měření emocionální teploty rozhovorů, lingvistický rozbor a také úmysly, motivaci a překážky v nákupu.

Ohodnocení rozsahu kampaně – Kampaň Streetcom doprovází také výzkumy, které jsou prováděny ve skupině známých, ke kterým dostali Experti doporučení. V průběhu badání ověřujeme: povědomí o značce, zapamatované sdělení z propagačního rozhovoru, hodnocení výrobku, chování a nákupní úmysly.

Badání Talk Track – Nabízíme unikátní badání Talk Track. Jediné svého druhu na trhu. Každý měsíc sledování názorů na téma značek a výrobků probíraných během každodenních rozhovorů spotřebitelů. Díky badání Talk Track Zákazník získává možnost měření skutečných rozhovorů o značkách a hodnocení vlivu kritických incidentů nebo krizí ve styku s veřejností na negativní doporučení spotřebitelů.