Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11
Napište nám: streetcom@streetcom.cz

Stovky úspěšných kampaní!

Naši zákazníci stále vracejí k nám!

Kampaně marketingu osobního doporučení pokračuje se zvolenou, nejaktivnější skupinou lidí, kteří se silně ztotožňují se značkou nebo se službou. Vášniví zastánci značky se věnují aktivitám doprovázejícím daný výrobek a s nadšením ho doporučují svým známým.

Streetcom Brand Advocates je služba, která vyvíjí potenciál tradiční kampaně osobního doporučení. Brand Advocates umožňuje pokračování spolupráce s nejaktivnějšími a nejvíce oddanými ambasadory značek v delší perspektivě.

Volíme zde hlavně aktivní účastníky ztotožňující se s výrobkem dřívějších kampaní osobního doporučení. Advokáty značky zapojujeme do zvláštních úkolů a akcí, které výrobek doprovázejí, nebo do služeb, s nimiž se obzvláště identifikují.

Brand Advocates se účastní dlouhodobých aktivit, a tím inspirují ostatní k seznámení se se značkou, které jsou zastánci. Jako vědomí uživatelé umožňují realizaci dlouhodobých spotřebitelských průzkumů.