Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11
Napište nám: streetcom@streetcom.cz

Stovky úspěšných kampaní!

Naši zákazníci stále vracejí k nám!

Sdružujeme lidi, kteří píšou blogy na různá témata a kteří jsou zároveň registrováni v Streetcom a aktivně podporují kampaně osobního doporučení.

Streetcom Blog Team je unikátní společenství blogerů, kteří píší v různých místech na internetu.

Streetcom Blog Team je skupina lidí, kteří se na svých blozích věnují rozmanitým tématům, kteří přispívají v různých místech na internet a zároveň se registrovali ve společenství Streetcom Blog Team. Tímto vyjadřují ochotu zúčastnit se kampaní osobního doporučení, které pro své Zákazníky vede Streetcom.

Blogery zveme do kampaní výrobků, které nejlépe odpovídají tématům jejich blogů. Blogeři se na těchto akcích podílí dobrovolně a bezplatně.

Kampaně, kterých se účastní, jim poskytují možnost zvětšit rozsah a zvýšit intenzitu výskytu dané značky na internetu.