Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11
Napište nám: streetcom@streetcom.cz

Stovky úspěšných kampaní!

Naši zákazníci stále vracejí k nám!

Odborně a účinně budujeme dlouhodobé vztahy mezi značkami a spotřebiteli. Využíváme moderních marketingových nástrojů, zároveň dodržujeme etická pravidla a staráme se o individuální potřeby svých zákazníků.

Profesionální chování

Profesionální chování Znalosti a zkušenosti, které jsme získali od roku 2004, a spolupráce s největšími společnostmi marketingu osobního doporučení ve světě nám umožňují nabízet odborné programy aktivizace značek, jež se zakládají na doporučení spotřebitelů. Tvoříme komplexní strategie účinného zasažení spotřebitele, s použitím nejnovějších marketingových nástrojů. Naše aktivity zahrnují: marketingové výzkumy, vedení kampaní a měření jejich účinků.

Inovace

Marketing osobního doporučení je nejrychleji se vyvíjející forma marketingu. Jsme první evropskou a druhou světovou agenturou marketingu osobního doporučení. Máme unikátní databázi 300 000 profilovanými spotřebiteli, rozsáhlou síť kontaktů a přirozené sklony dělit se s ostatními o názory na výrobky. Unikátní hodnotou je široký rozsah nejdůvěryhodnějších doporučení online a offline, spojený s prohloubeným spotřebitelským průzkumem. Využití nového tržního nástroje umožňuje dosažení stanovených marketingových cílů.

Zákazníkova spokojenost

Zákazníkova spokojenost je primární cíl našeho působení. Zkoumáme a pečlivě analyzujeme potřeby zákazníků. Pro každého z nich připravujeme strategii aktivit, která bude zahrnovat marketingové cíle, specifiku cílové skupiny a synergii s ostatními komunikačními kanály dané značky. Abychom budovali dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, usilujeme o to, aby kvalita našich výrobků a služeb pro zákazníka byla vždy na nejvyšší úrovni.

Etika

Vývoj trhu nutí značky k budování vztahů se spotřebiteli, které se zakládají na poctivosti a důvěře. Jako pro člena Mezinárodní asociace WOMMA je pro nás etika našich aktivit vždy na prvním místě. Dbáme na dodržování pravidel poctivého jednání vůči svým partnerům, zákazníkům a zaměstnancům. V rámci vedených kampaní vždy zaškolíme a informujeme členy našeho společenství o pravidlech etického chování. Chceme vzdělávat trh a prosazovat náležitá pravidla, a proto jsme přišli s podnětem vytvořit Kodex etiky buzz marketingu.