Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11
Napište nám: streetcom@streetcom.cz

Stovky úspěšných kampaní!

Naši zákazníci stále vracejí k nám!

Marketing osobního doporučení

Marketing osobního doporučení je nástroj, jehož úkolem je vyvolat vlnu osobního doporučení výrobku, služby a myšlenky mezi spotřebiteli. Účastníci kampaně jsou pečlivě zvoleni spotřebitelé dané značky. Tyto osoby se dobrovolně a bezplatně věnují kampani. Rádi testují nové výrobky a chtějí jako první obdržet informace o nových výrobcích. Nedostávají žádné finanční ohodnocení. Účastníci kampaně předávají své dobrovolné a upřímné dojmy známým a rodině. Potom jejich názory odesílají ve formě zpráv agentuře, která na jejich základě připravuje spotřebitelský průzkum pro svého zákazníka. Marketing osobního doporučení lze používat již skoro ve všech odvětvích, službách, a dokonce i při propagaci určitých myšlenek.

Názoroví lídři

Názorový lídr je osoba, která kvůli svým znalostem, zkušenostem, osobnosti, postu nebo funkci, již zastává, nebo je díky své prestiži vzorem pro ostatní, kteří onu osobu chtějí napodobovat a jejíž rady, názory nebo upozornění jsou považovány za důležité informace ovlivňující chování a další aktivity na trhu.

Názorovými lídry mohou být jak veřejné osobnosti, tak obyčejní lidé, kteří se vyskytují v několika různých rolích: „hlavní“ autority, autority v určité oblasti, soukromého nebo institucionálního poradce. Jejich názory hrají důležitou roli v přenosu informací o nových a inovačních výrobcích. Lídři jako první sahají po novinkách a chtějí si o nich rozšířit své znalosti.

Podle průzkumů provedených společností Millward Brown Company jsou názorovými lídry nejčastěji lidé, kteří bydlí ve městech s více než 100 000 obyvateli. Jsou to hlavně muži ve věku 23-35 let, minimálně s ukončeným středním vzděláním, kteří pracují na plný úvazek, mají vyšší příjmy, nemají děti. Obecně názoroví lídři žijí víc aktivně a hlouběji se věnují tomu, co dělají. Jejich koníčky a způsob trávení volného času jsou méně typické a dokonce více povýšené. Projevují větší ochotu získávat pro ně zajímavé informace od ostatních lidí.

Interaktivní marketing

Je to forma získávání přízně konkrétních zákazníků pomocí interaktivních nástrojů.

Možnosti, které nabízí interaktivní marketing, jsou velmi výhodné. Tento druh aktivit dovoluje přesně určit cílovou skupinu a směřovat reklamu jen na ni. V rámci aktivit Interactive můžeme realizovat následující cíle:

  • Budování povědomí o značce na internetu
  • Probírání hlavních vlastností značky
  • Zvednutí vlny doporučení online

Sociální média

Sociální média (ang. social media) – termín, který odkazuje na běžné užívání internetových a mobilních technologií za účelem přetvoření komunikace v interaktivní dialog.

Kampaň v sociálních médiích je řada aktivit, které se zakládají na maximálním využití vlastností sociálních sítí pro marketingové účely spojené s budováním image společnosti a také projevování dané značky v povědomí potenciálních zákazníků jak přímo, tak zároveň nepřímo.

Spotřebitelské průzkumy

Spotřebitelské průzkumy jsou klíčem k porozumění potřeb spotřebitelů. V rámci výzkumu můžeme vybrat vhodnou cílovou skupinu, vytvořit její profil a popsat. Tyto informace chrání společnost před chybným pozicováním značky a výrobku a adresovat je nevhodným odběratelům.

Dále mohou být informace o spotřebitelích a obsahy sdělení vhodně přizpůsobeny pomocí zdůraznění nejvýraznější motivace k nákupu a k odstranění překážek. Poznáním určitých spotřebitelských zvyků souvisejících s určitou kategorií výrobku budeme lépe rozumět, které faktory ovlivňují nákupní rozhodnutí a jsou klíčem k volbě vhodné marketingové strategie.

Product seeding

Product seeding je dodávání plnohodnotného výrobku spolu se vzorky účastníkům kampaně. Ti je zdarma obdrží na testování. Na základě svých zkušeností začnou o výrobku mluvit a distribuovat vzorky mezi své známé. Product seeding není jen testování kosmetik nebo potravin. Výrobky na zkoušení se mohou lišit a nejsou zde stanovena žádná omezení. Najdeme zde např. bezplatné výrobky pro děti, elektroniku nebo i služby.

Product seeding je základem aktivit marketingu osobního doporučení a je nejúčinnější formou buzz marketingu. Účastníci kampaně product seeding obdrží výrobky často jako první na trhu, čímž se cítí výjimeční a dostanou tak příležitost poradit známým značkám.

Plnohodnotné výrobky na testování umožňují osobní přesvědčení se o atraktivitě a efektivitě daného výrobku. Na základě získaných informací se účastníci mohou podělit o vlastní, upřímné a spolehlivé informace o výrobku. Buduje to jejich oddanost značce a zesiluje jejich angažovanost v jednotlivých aktivitách.

Product seeding je mnohem účinnější než obyčejný sampling (rozdělování vzorků výrobku), který dává možnost vyzkoušení jen jednoho výrobku.

Trendsetteři

Trendsetter je osoba, o které můžeme říct, že je barometrem trendů. Vyzná se v módě a nejnovějších trendech, navštěvuje módní kluby. Ví, co a kde se děje, co je momentálně in. Má hodně známých, kteří si váží jeho názoru. Trendsetter diktuje a vytváří nové trendy.

Trendsetteři (někdy se jim říká „opinion former“) jsou elitní skupina lidí, kteří jako první akceptují a testují nové výrobky nebo služby.

Trendsetterovi působícímu ve studentském prostředí je většinou 18-25 let. Studuje a pracuje. Má mnohem více známých než jeho kamarádi a kamarádky z ročníku a pro své okolí je charizmatickým lídrem. Nezajímá se jen o módu nebo technické novinky, ale umí přesvědčivě prezentovat to, co je zbrusu nové a co ostatní zatím neznají. Tráví volný čas nejen v klubech, ale také rychle navazuje kontakty, je schopen mluvit s neznámými lidmi a vytváří kolem sebe zajímavou a přitažlivou atmosféru. Trendsetteři jsou lidé přirozeně společenští, otevření novým myšlenkám, výzvám, výrobkům a jsou ochotni sdílet tyto informace s ostatními.

Na začátku svého působení V období 2004-2005 se agentura Streetcom zabývala hlavně prací s trendsettery, marketingem výrobků typu life style. Pravdou je, že buzz marketing prováděný v tomto sektoru je velmi účinný, je to ale docela úzká a příliš specifická část trhu.

Na otázku, zda se trendsetting v Polsku vyvíjí, můžeme odpovědět, že je jen málo výrobků, které jsou vhodné pro tento druh aktivit, a skutečných trendsetterů je ještě méně.

Buzz marketing

Jsou to marketingové aktivity ovlivňující spotřebitele tak, aby vytvářeli a předávali ostatním z marketingového pohledu významné informace o výrobcích a službách.

Můžeme říct, že buzz marketing je prostě konstruování příležitostí lidem k debatování o výrobku/službě. Tyto důvody mohou být rozmanité, a proto také rozlišujeme různé formy buzz marketingu.

Nejdůležitější vlastnosti buzz marketingu:

  • Komunikace „spotřebitel – spotřebitel”
  • Dobrovolné rozhovory
  • Názory a doporučení bez finančního ohodnocení
  • Otevřenost relací s marketingovým pracovníkem

Pojem buzz marketingu nebo ústního marketingu je odvozen od anglického názvu Word of Mouth Marketing.

Word of mouth marketing

WOM tj. Word of mouth (čes. ústní podání) – přímá, spontánní komunikace mezi lidmi, nezávislé rozhovory, které marketingoví pracovníci nemohou ovlivnit.

WOMM tj. Word of mouth marketing (čes. ústní marketing) – aktivity za účelem stimulace neformální komunikace prostřednictvím dodávání důvodů spotřebiteli k rozhovorům o výrobcích nebo službách.

Word of mouth marketing se zakládá na podpoře a stimulaci komunikace, která plyne přirozeným způsobem, a ne na vytváření neformální komunikace. 21% všech rozhovorů vedených spotřebiteli se týká právě výrobků. Pokud se marketingoví pracovníci snaží sami vytvořit WOM, dopouští se neetického chování, protože se vydávají za spotřebitele.

Mezinárodní organizace určující standardy WOMM je World of Mouth Marketing Association (WOMMA). WOMMA sdružuje přes 380 společností z celého světa, které se zabývají WOMM. Zveřejňuje cyklické zprávy týkající se této oblasti, výsledky nejnovějších průzkumů a nejzajímavější případové studie. Asociace WOMMA jako první vytvořila soubor pravidel Word of Mouth Marketing a tím vytvořila etický kodex (WOMMA Ethics Code).

Jednou z největších autorit Word of Mouth Marketing je Emmanuel Rosen, který vydal první knihu věnovanou WOMM: The Anatomy of Buzz, která nebyla dosud do českého jazyka přeložena.