Nám zavolejte na: + 48 22 511 11 11
Napište nám: streetcom@streetcom.cz

Stovky úspěšných kampaní!

Naši zákazníci stále vracejí k nám!

15.07.2013

74 % rodičů zastává názor, že nejde brát šestiletým dětem dětství

Jak ukazují výsledky nejnovějšího celostátního výzkumu Streetcom Polska, provedeného na zakázku portálu Baby-Shower.pl, 74 % polských rodičů je proti zavedení povinné školní docházky pro šestileté děti. Změny mají ale i své zastánce. 20% rodičů si myslí, že by děti měly začít výuku ve škole v šesti letech, 6% nemá žádný názor.

Reforma Ministerstva školství, která se zakládá na snížení školního věku na šest let, je kontroverzním tématem a nezískala podporu většiny rodičů. Nejčastěji uváděnými příčinami jsou: přání prodloužení dětství (32%), nepřipravenost škol (30%) a také emocionální nevyzrálost šestiletých dětí (28%), 6% dotazovaných zastávalo názor, že by rodiče měli mít další možnost výběru, protože každé dítě je jiné, 4% si myslí, že stávající systém je dobrý a není potřeba jej měnit.

 

Jak argumentují zastánci nové reformy?

Děti se rychle učí. V této etapě života jsou už dostatečně vyvinuté na to, aby mohly začít s dřívější výukou.  Navíc je jim školní vzdělávací program přizpůsobený.

Dokonce 64% stoupenců reformy udává jako hlavní důvod schopnost rychlého učení se šestiletých dětí. 11% rodičů myslí, že v současné době jsou děti dostatečně vyvinuté, aby své vzdělávání začaly dříve, 8% zastánců poukazuje na program výuky přizpůsobený věku a možnostem nejmladších žáků ve škole. Malá skupina rodičů zdůrazňuje, že se šestileté děti v mateřské škole nudí a plýtvají časem (7%). Část dotazovaných odkazuje na vlastní zkušenosti, jelikož se sami začali učit dříve a cení si tohoto řešení (6%).

 

Užité způsoby Ministerstva školství k přesvědčení rodičů nejsou moc účinné.

Jen 3% dotazovaných odkazuje na argument pro zavedení reformy, který tvrdí existenci pozitivních účinků dřívější povinné školní docházky v jiných vyspělých zemích. Další argument pro reformu, který zdůrazňuje Ministerstvo školství, je využití nejlepšího období ve vývoji dítěte. 73% rodičů ale tvrdí, že zahájení vzdělání ve věku šesti let nemá vliv na lepší vývoj jejich potomka.

A co s přípravou škol na přijetí mladších dětí?

88% dotazovaných rodičů si myslí, že polské školy nejsou připravené na přijetí šestiletých dětí. Výzkum metodou CAWI byl proveden v červnu 2013 mezi osobami registrovanými ve společenství Streetcom, ke kterému patří přes 250 000 spotřebitelů. Anonymní studie se zúčastnilo 13 055 rodičů dětí do deseti let z území Polska.

Návrat <